Elektroinštalacije


Električne inštalacije so področje, ki ga srečamo skoraj povsod, kjer imamo opravka z električno energijo. V to spada inštalacija razsvetljave, toplotnih postrojev in drugih porabnikov, ki jih dajemo v skupino električnih inštalacij. Elektro inštalacije je potrebno izvesti v skladu s tehničnimi predpisi in standardi. Pri tem pa moramo upoštevati projektno dokumentacijo, ki pa žal vedno ni na voljo.

elektroinštalacije

Elektroinstalacije so eno od tistih gradbenih del, ki jih nikakor ne smemo izvajati v ‘lastni režiji’. Pomembni je, da že v fazi zasnove in projektiranja sodelujete z arhitektom in projektantom, da se kasneje ne bo zgodilo, da boste v spalnici ostali brez TV vtičnice ali na vrtu ne boste imeli kam vklopiti kosilnice. Pri inštalacijah je potrebno pomisliti na morebitne večje potrebe v prihodnosti npr. ob odločitev za instalacijo računalniškega omrežja, alarmnega sistema, klimatske naprave in podobnega. Zato zahtevajte povečan premer cevi za kable, saj le večji presek instalacijskih cevi omogoča napeljavo dodatnih kablov.


Svoje elektroinštalacije zaupajte Elektro Drevenšek - Podjetju z izkušnjami in izjemnimi referencami

Kljub temu, da elektroinstalacije ne boste izvajali sami, je vendarle prav, da je individualni graditelj oziroma investitor seznanjen tudi z osnovami elektroinštalacijske tehnike. V podjetju Elektro Drevenšek imamo obilo let izkušenj in referenc in zato želimo z vami deliti informacije, ki vam bodo pomagale prepoznati kvalitetno elektroinstalacijsko delo na objektu. Zato smo za vas pripravili nekaj osnovnih informacij. V grobem elektroinstalacije ločimo na:

  • nizkonapetostne elektroenergetske inštalacije: namenjene so napajanju električnih naprav in razsvetljavi;
  • informacijske instalacije: so instalacije za telefon, protivlomno in protipožarno zaščito, klimatizacijo, računalniške mreže,…

Glede na izvedbo elektroinstalacije delimo v naslednje skupine  • elektroinstalacije pod ometom in v ometu: instalacije, ki se izdelajo že ob sami gradnji objekta, še preden se izdela zaključni ometni sloj;
  • elektroinstalacije nad ometom: vgrajujemo jih predvsem v vlažne prostore, kjer mora biti električna instalacija napeljana s plastičnimi vodniki na ustreznih skobah;
  • elektroinstalacije v votlih stenah: delimo jih na gorljive in negorljive, od vrste instalacije pa je odvisna tudi vrsta materiala, ki ga uporabimo za izvedbo električne instalacije. Sistem je primeren za suhomontažno gradnjo;
  • elektroinstalacije v betonu: se nameščajo že v začetnih fazah gradnje objekta;
  • instalacijski kanali: niso uporabljivi za stanovanjske prostore, pogosto pa se uporabljajo v industrijski gradnji;
  • elektroinstalacije z neizoliranimi vodniki: se v stanovanjskih objektih uporabljajo zgolj za nizkonapetostne sisteme kot npr. halogenske svetilke in podobne naprave.


Kaj je pomembno pri vgradnji elektro inštalacije?

Elektroinstalacije morajo biti izvedene v skladu z veljavnimi predpisi iz projekta elektroinstalacij. Pozorni moramo biti na to, da so nizkonapetostne doze vsaj 5 cm oddaljene od visokonapetostnih doz (220V). V istem tokokrogu ne moreta biti povezana dva napetostna nivoja, razen v primeru, da je med njima nameščena pregradna stena. Električne instalacije nameščamo v gibljive cevi, da so kasneje zamenljive. Vsi električni izvodi morajo vsebovati zaščitni vodnik, ki predstavlja tretjo žilo v trožilnem električnem vodu.

Elektro inštalacije se praviloma izvedejo v dveh ločenih vazah

  • Prvo fazo predstavljajo grobe inštalacije, ki se izvedejo med strojnimi inštalacijami. Kabli se polagajo v tla, stene, stropov. V določenih primerih se morajo kabli vleči v posebej namenjene cevi za polaganje cevi v beton, v vnetljive stropov, zemljo ipd. V tej fazi se pripravi vse kar je potrebno za montažo luči, stikal, stikalnih blokov ipd.

  • Druga faza zajema montažo stikal, vtičnic, vezavo stikalnih blokov in seveda tudi razsvetljave. Stikala so lahko nado metne ali podometne izvedbe, prav tako stikalni bloki. V praksi se imenuje druga faza tudi finomontaža, ki se izvede na koncu pleskarskih del.

Elektro inštalacije morajo biti izvedene tako, da se zagotovi varnost uporabnikov, naprav in seveda tudi same inštalacije

Izvajamo tudi električne inštalacije varnostne razsvetljave in pametne inštalacije

elektro inštalacije

Pametne in inteligentne inštalacije

Vedno bolj jasno postaja, da je računalniška tehnologija prodrla tako globoko v naša življenja, da brez nje ne moremo več. Čeprav nekateri nad tem nekoliko vihajo nosove, pa je dejstvo, da nam sodobna tehnologija precej olajša življenje in nam omogoča, da v družbi, kjer nam kronično primanjkuje časa, najdemo čas tudi zase. Pametne inštalacije so zanesljivo ena izmed čudovitih 'pogruntavščin' sodobnega sveta, ki ima številne prednosti. Takšne inteligentne inštalacije, ki so bile še pred nekaj desetletji popolna neznanka, so danes na trgu nekaj povsem običajnega. Izraz pametna hiša je prišel v običajno vsakdanjo rabo. Zakaj? Ker so pametne inštalacije praktične in učinkovite, hkrati pa cenovno dostopne.

Kaj je pametna hiša?

Pametna oziroma inteligentna hiša je zanesljivo hiša prihodnosti, izraz pa pomeni stavbo, v kateri so nameščene pametne inštalacije. Gre za sistem, v katerega so povezani različni elementi, ki v vaši hiši poskrbijo za varnost, udobje in varčevanje, upravljate pa jih lahko z enim samim pripomočkom. Inteligentne inštalacije na primer lahko poskrbijo za ogrevanje stanovanj glede na zunanjo temperaturo, prilagodijo spuščanje senčil na oknih, zapiranje oken, glede na jakost svetlobe za prižiganje luči, poskrbijo za zalivanje vrta, zaznajo požar, uhajanje vode ali plina in vas o tem obvestijo, zaznajo vlom in še veliko več.

Možnosti je tako rekoč nešteto, vse pa so namenjene temu, da je vaš dom varnejši in udobnejši.

Namestitev pametne inštalacije

Če razmišljate o tem, da bi v vaš dom namestili pametne inštalacije, se oglasite v podjetju Elektro Drevenšek kjer vam bomo pri tem z veseljem pomagali. Najprej si bomo skupaj ogledali vašo hišo in se pogovorili o tem, kaj si pravzaprav želite. V skladu s tem vam bomo predlagali ustrezen sistem inteligentne inštalacije, ki vam bo pisan na kožo. Nato bodo naši strokovnjaki pripravili načrt oziroma projekt, ga po pogovoru z vami morda še nekoliko prilagodili, nato pa pričeli z vgradnjo sistema v objekt.

Varnostna in zasilna razsvetljava

Temeljni namen varnostne razsvetljave je ohraniti varnost ljudi v prostoru, tudi če običajna razsvetljava iz kakršnega koli razloga (običajno je to izpad električne energije) ne deluje. Varnostna razsvetljava je del tako imenovane zasilne razsvetljave, ki jo delimo na že omenjeno varnostno ter t. i. nadomestno razsvetljavo. Slednja je namenjena temu, da se zopet vzpostavijo normalni pogoji in se prejšnje dejavnosti lahko nadaljujejo, prva pa temu, da prisotni varno zapustijo stavbo, če je to potrebno (na primer ob potresu, požaru, itd.), in se umaknejo na varno ter da prepreči panično ravnanje prisotnih ob takšnih stresnih situacijah, ki bi lahko povzročilo veliko neprijetnosti.

Varnostna razsvetljava in njeno delovanje

Določila za delovanje varnostne razsvetljave so zelo natančna. Ker se vključi ob izpadu električne napetosti, mora imeti lasten vir napajanja. Svetilke imajo lahko posamezno akumulatorsko napajanje z indikatorjem polnjenja ali pa centralno akumulatorsko napajanje. Osvetljevati mora evakuacijske poti, večje prostore (prepreči paniko), v podjetjih pa tudi posebno nevarna delovna mesta. Varnostna oziroma zasilna razsvetljava se mora vključiti najkasneje v petih sekundah po izpadu elektrike in mora delovati do 1 uro, če ni določeno drugače. Pomembno je tudi, da so svetilke ustrezno razporejene ter nameščene vsaj 2 metra nad tlemi. V podjetju Elektro Drevenšek vam zagotavljamo popolno storitev – načrtovanje, izvedbo in redno vzdrževanje. Le tako bo namreč vaša varnostna razsvetljava ustrezno opravila svojo nalogo.

Varnostna in zasilna razsvetljava – vzdrževanje

Tako kot pri ostalih električnih inštalacijah tudi v tem primeru velja, da je poleg kakovostnega in z zakonom ustreznega projektiranja ter izvedbe bistvenega pomena redno vzdrževanje. To namreč zagotavlja popolno delovanje zasilne razsvetljave v primeru izpada električne napetosti. Če boste celotno napeljavo redno pregledovali in vzdrževali ter odpravljali morebitne manjše nepravilnosti, večja popravila sploh ne bodo potrebna. Tako boste prihranili čas in denar, predvsem pa zagotovili ustrezno varnost. Po zakonu mora imeti varnostna razsvetljava potrdilo o brezhibnosti delovanja, ki ga je treba obnoviti vsaki 2 leti.